Työnohjaus

Henkilökohtainen työnohjaus auttaa asiakasta löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa, lisää työmotivaatiota ja työhyvinvointia sekä ennaltaehkäisee uupumista työssä. Ryhmämuotoinen työnohjaus kehittää vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, vahvistaa työn tavoitteellisuutta sekä parantaa työn tehokkuutta ja laatua.

Työnohjaus voi tapahtua joko asiakkaan luona tai yritykseni tiloissa Pattijoella. Asiakkaan niin toivoessa työnohjausprosessissa voidaan hyödyntää hevosavusteista työskentelyä.


Lisätietoja työnohjauspalveluista >